یکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۵

سه تفنگدار – خانم دوشوروز

در سه تفنگدار، خانم دوشوروز بیشتر نقشی در حد واسطه و پیغام رسان دارد بین آن دوتریش و دوستان غیر فرانسوی او، از قبیل دوک دو بوکینگام انگلیسی و دربار اسپانیا، و بعد در مردی در نقاب آهنین او را مغضوب و رانده از دربار می‌یابیم

واقعیت تاریخی اما، این است که خانم دوشوروز (که باید به کسر شین و سکون واو خوانده شود) در اغلب توطئه‌های دربار لویی سیزدهم نقش اول را داشت و بعد در دوران نیابت سلطنت هم از سلسله جنبانان نهضت فلاخن بود در کنار دوک دو بوفور

وقتی در هفدهم اوت 1637 لویی سیزدهم به ملکه آن دوتریش دستور مکتوب داد (این نامه در اسناد دربارهای فرانسه موجود است) که از مکاتبه و محاوره با شوروز خودداری کند، خانم دوشوروز به اسپانیا رفت و در آن کشور اقامت گزید. ظن غالب آن است که طراح این سناریو کسی نبود جز کاردینال دوک دو ریشلیو که دل به ملکه بسته بود و خانم دوشوروز را مانع وصال و عامل اصلی نفرت ملکه از خود می‌دانست. این کینه‌ورزی تا آن جا پیش رفت که خانم دوشوروز با کمک شبکه‌ای گسترده از دوستانش، انگلستان و لورن و اصیلزادگان پروتستانی فرانسه را بر علیه لویی سیزدهم و ریشلیو متحد کرد. خواننده آثار دوما به یقین از پاسداران چهل و پنج گانه به خاطر دارد که هانری چهارم، سر دودمان بوربونها و پدر لویی سیزدهم در اصل پروتستانی بود، در قتل عام سن بارتولومی در دوره شارل نهم تقیه کرد به گرویدن به مذهب کاتولیکی و از مهلکه جان به در برد، بعد که به سرزمین خود ناوار گریخت باز پروتستانی شد، و با مرگ هانری سوم و برچیده شدن خاندان والوا، برای آن که سلطنتش قانونی باشد به مذهب حقه گروید! ولی تا زمان انقلاب کبیر، کدورت و گاه درگیری کاتولیکیها و پروتستانیان باقی ماند

پس از فوت لویی سیزدهم و ریشلیو، و به قدرت رسیدن ملکه آن دوتریش، اعتماد بی‌حد او به وزیر اعظمش مازارن سبب شد تا به نصیحت او در دور کردن زن فتنه‌جو از دربار عمل کند، و همین یکی از عوامل ایجاد نهضت فلاخن شد. سرانجام ملکه حکم به دستگیری و حبس دوک دو بوفور داد و تبعید خانم دوشوروز به هلند

قسمت قبل: دوک دو ریشلیو
قسمت بعد: مردی در نقاب آهنین

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: