دوشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۵

سه تفنگدار – مردی در نقاب آهنین

اصلا مردی در نقاب آهنین وجود داشته یا این فقط افسانه است؟ اسناد و مدارک باقی مانده از زندان باستیل و یادداشتهای سن مارس زندانبان نشان می‌دهد بی تردید چنین مردی وجود داشته و با نامهای مستعار چون مارشیالی در برتودیر دوم باستیل و بعد زندانهای دیگر فرانسه نگاهداری می‌شده است. آنچه مورد تردید است، اول نام واقعی این مرد است، و بعد مسائلی جنبی از این قبیل که آیا فقط موقع حمل و نقل به او ماسک می‌پوشاندند یا همیشه، آیا نقاب او که رنگ آن بین مشکی و بنفش ذکرشده آهنی بوده، و بسیاری آیاهای دیگر که شاید برای خواننده رومان، اهمیت سؤال اول را نداشته باشند

نظرها و آرای بسیار متنوع و متفاوت در مورد نام واقعی این زندانی داده شده و تعدادی از آنها اینجا نقل خواهد شد. ولی قبلا باید توجه داشت که اکثر این تصورات بر اساس این واقعیت شکل گرفته که لویی سیزدهم و ملکه تا بیست سال بعد از ازدواج صاحب طفل نشدند. بنابراین علاقه‌مندان توصیه می‌شوند به تحقیق و بررسی بیشتر، و احتراز از قضاوت عجولانه

پرطرفدارترین نظر این است که زندانی نقابدار، برادر توامان لویی چهاردهم بوده که بعد از او زاده شده، و هر چند فاصله زمانی پانزده دقیقه‌ای در تولد این دو، بسیاری را برآن می‌دارد که مساله وراثت در حق سلطنت حل شده بوده، باید توجه داشت عقیده عمومی فرزندان توامان را از یک نطفه و دارای حقوق برابر می‌داند، هر چند با فاصله بر جهان چشم بگشایند. این نظر مبنای رومان دوما قرار گرفته است

دوم، با این فرض که لویی سیزدهم قادر به داشتن فرزند نبوده، گفته شده این زندانی پدر لویی چهاردهم بوده است

سوم، با این فرض که لویی سیزدهم در سالهای اول ازدواج قادر به داشتن فرزند نبوده، گفته شده این زندانی برادر ارشد لویی چهاردهم بوده است، از مردی غیر از لویی سیزدهم، ولی از آن دوتریش

چهارمین نظر مرد نقابدار را پزشک دربار می‌داند که از راز عقیمی لویی سیزدهم خبر داشته است

نظر دیگر این زندانی را لویی دو بوربون می‌داند، پسر لویی چهاردهم و لوییز دو لاوالیر که در سن شانزده سالگی فوت کرد

سایر نظرها عموما ارتباطی به مسائل خانوادگی درباریان ندارد، یکی از آنها، مرد نقابدار را دوک دو بوفور معرفی می‌کند، که بعد از نبرد کرت همه او را فوت شده تصور می‌کردند، ولی بر اساس این نظریه، پس از جنگ محبوس و نقاب پوش شد، چون کولبر نمی‌خواست او آدمیرال شود. نظریه‌ای دیگری این مرد را کنت آنتونیو ماتیولی می‌‌داند که صورتی زیبا نداشت و به میل خود ماسک بر چهره داشت، و اصولا زندانی نبود. و سرانجام چند فرضیه پرداز دیگر هم به دربار انگستان رو آورده‌اند، از جمله این که محبوس نقابدار جیمز کرافت دوک مانمات بوده، فرزند چارلز دوم، پادشاه انگلستان و پسر عموی لویی چهاردهم، از معشوقه‌اش لوسی والتر. گفته شده این مرد به ربودن تاج و تخت اقدام کرد که عقیم ماند

قسمت قبل: خانم دوشوروز

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: