چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۵

سه تفنگدار – لویی چهاردهم

آنگاه که لویی سیزدهم و آن دوتریش بعد از بیست وسه سال صاحب فرزند شدند، او را لویی خداداد نامیدند. این همان لویی چهاردهم است که هفتاد و دو سال سلطنت کرد و به خورشید و لویی کبیر و نخستین فرزند فرانسه معروف شد

لویی چهاردهم در پنجم سپتامبر 1638 متولد شد. پدرش لویی سیزدهم اعتمادی به ملکه اسپانیایی نداشت، پس مقرر کرد در صورت فوت او در دوران صغر لویی چهاردهم، شورای سلطنت تشکیل شود. اما پس از فوت او در پنج سالگی فرزندش، آن دوتریش در پارلمان وصیت‌نامه را ملغی اعلام کرد و خود زمام امور را در دست گرفت و سپس به صدراعظم کاردینال مازارن انتقال داد. مسقط‌الرأس مازارن ایتالیا بود و به همین سبب مورد نفرت فرانسویان، که در سال 1648 نهضت موسوم به فلاخن را در اعتراض به سیاستهای او برپا کردند

آیا لویی چهاردهم روابط بیشمار با بانوان درباری و غیر آن داشت؟ آیا برادری توامان داشت که با نقاب آهنی در بازداشت بود؟ ابهامهای چون این در مورد این پادشاه زیاد است. در مورد اخیر در قسمت مردی با نقاب آهنین بیشتر خواهم گفت. اما در مورد اول تردید نیست، و او خود همواره تاکید داشت، که ازدواج را بیشتر از اقدامی در جهت مصالح مملکت نمی‌دانست. در واقع، قلب این مرد عاشق پیشه در زمان ازدواج با ماری ترز شاهزاده اسپانیایی، در گرو عشق آتشین خواهرزاده مازارن بود. اما از طرفی وصال این دختر در شأن خاندان سلطنتی نبود، و از طرف دیگر وصلت با دربار اسپانیا می‌توانست صلحی به ارمغان آورد بعد از بیست وچهار سال جنگ، که آورد

از دیگر معشوقه‌های نامدار او خانم، همسر برادرش آقا بود. در دربار فرانسه برادر شاه با عنوان مطلق آقا خطاب می‌شد و همسرش به نام خانم. اما این خانم همانا هانریتا بود، دختر چارلز اول پادشاه نگون‌بخت انگلستان که در غائله کرومول به سیاستگاه رفت و سر از بدنش جدا شد، وهم خواهر چارلز دوم که مدتی بعد تاج و تخت را دوباره به دست آورد. لویی و هانریتا چنین وانمود می‌کردند که سبب رفت و آمد مکرر شاه به آپارتمان همسر برادرش عشق او به دوشیزه دو لاوالیر، ندیمه هانریتاست، و این داستان که در سه تفنگدار آمده، مستند و تاریخی است

لویی چهاردهم به هنرهای زیبا علاقه داشت. توسعه کاخ ورسای و افزودن دو کاخ جدید تریانون به آن در این دوره و توسط او بود. بزرگان ادبیات فرانسه چون مولیر، راسین، و لافونتن در عصر لویی چهاردهم می‌زیستند، و ژان باتیست لولی معاصر او بود، موسیقیدان و آهنگسازی که با تشکیل یک گروه دوازده نفری نوازندگان درباری، پایه‌گذار ارکسترهای امروزی شناخته شده‌است

قسمت قبل: لویی سیزدهم
قسمت بعد: دوک دو ریشلیو

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: