دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۵

لبخندی بر اشکها

نوشته جدیدم را در صفحه 28 نشریه دانستنیها چاپ ونکوور ببینید. در حروف برنامه "ورد" این مجله نیم فاصله تعریف نشده ظاهرا، پس این که مثلا "می" گاهی جداست و گاه چسبیده اشکال چاپ است و از من نیست

مقاله قبلی "اشکها و لبخندها" که در این نوشته به آن لینک داده شده این‌جاست

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: