چهارشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۴

تصحیح

با تذکر دوستی که ساکن ونکوور است، یک تصحیح در یادداشت "دیوار نامرئی" لازم است
آن خط عبور کذایی مال اتوبوس، ماشینهای با 3 سرنشین یا بیشتر، و دوچرخه است. دو غلط، 18

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: