چهارشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۴

دیوار نا مرئی

ریز است، ولی اگر دقت کنید کنار بیرق قرمز تابلویی می بینید که می گوید در ساعتهای شلوغی دوشنبه تا جمعه، خط عبور کناری فقط مال اتوبوس و ماشینهای با 6 سرنشین یا بیشتر است
در این ساعت اوج ترافیک روز چهارشنبه، چنان که می بینید خط کذایی خالی است، در حالی که دو خط دیگر کیپ ماشین است. یعنی این جماعت عقلشان نمی رسد که از آن خط استفاده کنند؟! یا دیواری نامرئی از بتن آرمه در کار است، از جنس بلوغ اجتماعی و شهر نشینی؟

1 نظر

Blogger nasser نوشته

به اين مي گويند نظم نوين جهاني!

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ساعت ۸:۰۴  

ارسال یک نظر

خانه

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: