پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

اویستراخ در بسته امی


در شماره ماه مارس مجله استرینگز خواندم که امی مجموعه کامل آثار ضبط شده با اجرای داوید اویستراخ را در یک بسته با هفده سی‌دی انتشار داده است. فورا به فروشگاه آمازون رفتم و بسته را سفارش دادم. بی‌صبرانه منتظر رسیدنش هستم. بیشتر از نیمی از این اجراها را روی صفحه‌های قدیمی که در منزل خواهرم در تهران به امانت گذاشته‌ام دارم. ولی خوب، نه دیگر می‌توانم آنها را انتقال دهم و نه کیفیت صفحه در این روزگار رقابت با سی‌دی می‌تواند کرد

تا دو سه روز دیگر که بسته برسد بیشتر از آن خواهم نوشت. وه که مائده بهشتی است

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: