یکشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۷

سوفی و سوفیا


آخرین نوشته‌ام را در مجله گفت وگوی هارمونیک ببینید. جدیدترین سی‌دی با اجرای آن سوفی موتر و کنسرتوی ویولن سوفیا گوبایدولینا موضوع این نوشته است

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: