شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

کلکسیون فولتن


آخرین نوشته‌ام را در مورد کلکسیون سازهای زهی فولتن و ویولن‌نوار کانادایی، جیمز انس در مجله گفت وگوی هارمونیک بخوانید
این مطلب از مجله موسیقی استرینگز شماره 163 نوامبر 2008 ترجمه شده است

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: