پنجشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۶

نکته خسوفی

خوشحالم که بسیاری از دوستان و بستگان و بازدیدکنندگانم به نحوی نشان دادند که موسیقی روی ویدیوی پست قبلی را شناخته‌اند که کارمینابورانای کارل ارف است. خوشحالم چون بیشتر از همیشه درمی‌یابم دوستانم را خوب انتخاب کرده‌ام و به علاوه، خواننده‌های مطالبم هم از دانایانند. به راستی خوشحالم
اما، هیچ کس متوجه دلیل انتخاب این موسیقی برای این ویدیو نشده... سه مصراع آغازین موومان اول این اوراتوریو به لاتینی این است
O Fortuna
Velut luna
Statu variabilis

سی سال پیش که متن کامل این اوراتوریو را ترجمه کردم این سه مصراع را چنین نوشتم
ای سرنوشت
که چون ماه
همواره دیگرگونی

تصور می‌کنم دلیل انتخاب روشن شد

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: