دوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۶

دمیس

از محبوب‌ترین خواننده‌های دهه طلایی هفتاد دمیس روسس بود که کنسرتی هم در تهران اجرا کرد

آرتمیوس ونتوریس روسس یا دمیس در پانزدهم ژوئن 1946 در مصر متولد شد، با تباری یونانی، از گئورگ و اولگا، پدر و مادری که بعد از بحران کانال سوئز ورشکسته شدند و به وطن خود یونان بازگشتند

پس از جا افتادن در یونان، دمیس به فعالیتهای هنری روآورد و شهرتی به هم زد. اما اوج موفقیت او زمانی بود که گروه راک افرودیتز چایلد را تشکیل داد، و حتی بعدتر، که این گروه محبوب از هم پاشید، و دمیس ترانه باید برقصیم را خواند. بعد از آن آلبومهای دمیس یکی بعد از دیگری بازار جهان را تسخیر کرد

ببینید و بشنوید ویدیوی ترانه باید برقصیم را

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: