دوشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۶

وسترن

اکثر وسترنهای قدیمی تلویزیون در ژانر کمدی هم می‌گنجیدند. از اوایل دهه چهل که ماوریک بذله گو و بت‌مسترسون عصا به دست متلکهایی می‌گفتند که بر دست دوبلورهای بی‌نظیر برجسته‌تر می‌شد، تا بونانزا و ویرجینیایی که در آنها متلک‌گوهایی مثل مونولیتو در کنار پرسوناژهای جدی قرار می‌گرفتند و از همان روزگاران تکه‌های کلامشان ورد بچه‌ها و نوجوانان می‌شد

از اولین روزهایی که تنها شبکه تلویزیونی روی کانال هفت پخش می‌شد، شبکه‌ای هم روی کانال پنج بود که به تلویزیون امریکا معروف بود، و ظاهرا برای انگلیسی زبانهای مقیم ایران برنامه به زبان اصلی پخش می‌کرد. از این شبکه دو برنامه را خوب به یاد دارم. اول سری بونانزا که شاید از اولین سریهای وسترن تلویزیونی در دنیا بود، و سالها بعد دوبله آن در تلویزیون ملی ایران هم به نمایش درآمد. دوم یک شوی موزیکال نیم ساعتی که پیانیست سیاهپوستی به اسم اوجینیو با گروهش موسیقی جاز اجرا می‌کرد. موتزارت نبودم طبیعتا، ولی آنتنهایم به برنامه‌های موسیقی حساس بود، هر برنامه‌ای. حتی برنامه هنر برای مردم را هم به یاد دارم که عصر پنج‌شنبه‌ها پخش می‌شد و در آن عارف و پرتو و دیگران برنامه داشتند. و البته برنامه‌های آموزش رقص مادام یلنا و دیگران جای خود داشتند

باری، موسیقی این سریهای وسترن باز به سی چهل سال پیشم کشاند، گفتم شاید دیگران هم دوست داشته باشند

Bonanza 570 Kb 2:19 Mins
Maverick 640 Kb 2:37 Mins
Rawhide 500 Kb 2:03 Mins
The Virginian 410 Kb 1:40 Mins

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: