چهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۶

پیروزی با ارزش رضایی

ارغوان رضایی، تنیس بازی که سال قبل در نوزده سالگی خود را به جهان ورزش شناساند، ونوس ویلیامز (یا وینس به روایت نو رسیدگان به دوران که جاز را جز می‌گویند!) بازیکن رتبه چهار جهان و قهرمان اول پیشین را شکست داد. رضایی در این بازی که امروز در رقابتهای آزاد استانبول برگذار شد در دو ست با نتایج مشابه شش به چهار پیروز شد و به این ترتیب به مرحله ربع نهایی راه یافت. بی‌تردید نام این دختر نازنین ایرانی بیشتر شنیده خواهد شد، چنان که پارسال پیش بینی کردم

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: