دوشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۶

گلن بک و نانسی گریس

از متعلقات شبکه خبری سی‌ان‌ان برنامه‌ای است با دو مجری، یکی بهتر از دیگری، در هرزگویی و بی‌ادبی، گوی سبقت از هم می‌ربایند. گلن بک را می‌گویم و نانسی گریس با آن وو ووی معروفش وقتی می‌خواهد صحبتی را قطع کند‌، چنان که گوسفندی را هی کنند. شگفتا که بزرگانی از جنس پزشکان و وکلا که طرف خطابش می‌شوند، از جمله در گزارشهای مربوط به آنا نیکول اسمیت، هیچ اعتراض ندارند که با این طرز برخورد جوابش ندهند و برنامه را ترک کنند مثلا. بماند

بیشتر آقای گلن بک مورد توجهم قرار گرفت، وقتی که شبی پیش، از حادثه تیراندازی دانشگاه ویرجینیا می‌گفت، به آنجا رسید که سلاح به دست بی‌صلاحیت نباید داد، مزه‌ای پراند و خود خندید که مثل ایرانیان. این ارباب این نوکر را می‌خواهد، ضرب‌المثلی است فرانسوی، راست است. شبکه بی‌مایه سی‌ان‌ان این مجری یا گزارشگر را می‌خواهد، که آن قدر معرفت و شناخت ندارد که مثل آقای رئیس چمهورش بفهمد ایرانی را عام نکند و بداند چه می‌گوید. شاید بی‌مناسبت نباشد کسی برای حضرتشان روشن کند که چنین حادثه‌ای که به نوعی عادی شده از فرط تکرار در ممالک متحد، هرگز در مدارس و کالجهای ایرانی سابقه ندارد، هرگز

Glenn Beck & Nancy Grace

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: