جمعه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۶

سیصد روز باران

طبیعت یاور ایرانی است؟ بعد از سه ماه یا بیشتر که روی خورشید خانم را ندیدیم در این شهر قشنگمان، سه‌شنبه بیستم مارس که بعد از ظهرش تحویل سال بود آفتاب از پس پرده درآمد

عکسهایی از باران مداوم ونکوور زیبا در بلاگ انگلیسی ببینید

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: