دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۵

شاعر پیانو

یک‌صد ونود وهفت سال پیش در چنین روزی فردریک فرانسوا شوپن پا به عرصه گیتی نهاد تا به تصنیف زیباترین و لطیف‌ترین آثار موسیقی بپردازد

به سه قطعه از کارهایش با بهترین اجراها توجه کنید

- Ballade No. 1, g minor Op. 23
10:09 mins
Vladimir Horowitz

- Ballade No. 3, a-flat major Op. 47
7:43 mins
Claudio Arrau

- Nocturne No. 8, d-flat major Op. 27-2
4:43 mins
Maurizio Pollini

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: