سه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۵

نکته

ایرانی نمی‌کند و می‌گوید، کانادایی می‌کند و نمی‌گوید. قدری منصفانه‌تر، کانادایی پر می‌کند و کم می‌گوید، ایرانی کم می‌کند و پر می‌گوید. بهتر شد

یادم افتاد یک ونیم سال پیش، درست شانزدهم سپتامبر 2005 بود که دوستی از تهران برایم ای-میل تبریک تولد فرستاد، در حاشیه گله کرده بود که این بلاگ شده محل متلک‌گویی به ایرانی، و این که چند خطی برایم در نقد مطالبم نوشته و به زودی تمامش می‌کند و می‌فرستد. هنوز نفرستاده

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: