دوشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۵

شاهزاده خانم و شاهزاده جوان

سالها پیش که جوانی بود و شور و حوصله، بیشتر از پنجاه اثر سنفونیک را برای ویولن سلو تنظیم کردم با دقت تمام و از روی پارتیتور. در این کار اما، که بی‌شباهت به ترجمه نمی‌دانم، در مواردی ناچار از امانت دور می‌شدم. اول در قدری ساده کردن کار تا حدی که دست کم با تکنیک ابتدایی خودم قابل اجرا باشد. دوم تغییر تنالیته وقتی گام اصلی را مناسب برای ویولن نمی‌دیدم، مثلا شاید دو دیز مینور را به دو مینور برده باشم. و سوم، حذف بعضی تکرارها که اگر با ارکستر دلچسب باشد، باری با ساز تنها ملال‌آور تواند بود

از این مجموعه، یکی را برای استفاده دوستان انتشار می‌دهم، موومان سوم از شهرزاد، سنفونیک سوئیت زیبای ریمسکی کرساکف. امضای این کار تاریخ آذر ماه پنجاه وهفت دارد

The Young Prince and the Young Princess
Sheet music, Zip file, 850 Kb

همین موومان را با اجرای یوجین اورماندی بشنوید

Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov
Scheherazade Op. 35
Philadelphia Orchestra
Conducted by Eugene Ormandy
The Young Prince and the Young Princess
Audio, 2.30 Mb 9:51 Mins

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: