یکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۵

آوازهای گرگورین

آوازهای گرگورین آکاپلاهایی هستند مونوتونیک در مدهای کلیسایی که به باور غالب، هر چند با اختلاف نظر، ریشه در دوره پاپ گرگوار کبیر دارند. اشعار این آوازها بیشتر از پسالمها و تعلیمات مسیح برگرفته می‌شود. همین دو سطر برای آشنا شدن با آواز گرگورین در حد تلذذ از آن کافی به نظر می‌رسد، اما در همین دو سطر چند اصطلاح هست که اگر بی‌شرح و توضیح بماند، مشکل را به خصوص برای آماتوران دو چندان می‌کند

اول، آکاپلا آوازی است بدون همراهی ساز. کاپلا بسته به املا ایتالیایی یا لاتینی است و آواز با ساز افاده می‌کند، و آ پیشوند تضاد است. گفته می‌شود، و منطقی هم هست، که آکاپلا خواندن آسان نیست، و اگر رهبر گروه تسلط کافی نداشته باشد، همخوانان بعد از چند میزان از کوک می‌افتند

دوم، مونوتونیک همانا تک صدایی است. راست است که چند نوع صدا آواز را می‌خوانند، ولی همه یک نت را، گیرم در اکتاوهای مختلف

سوم، مد سری منظمی از فواصل موسیقی است و مدهای کلیسایی را به طور ساده می‌توان همان تنالیته دانست که قبل از تعدیل فواصل توسط زارلن و بعد باخ، به جای ماژور و مینور امروزی رواج داشت و هنوز هم گاهی برای تصنیف ترانه‌های مذهبی مورد استفاده است، از قبیل دورین، فریژین، و لیدین

و چهارم، پاپ گرگوار یکم که به کبیر ملقب است در سالهای 540 تا 604 می‌زیست و دوره اوست که مبدا آوازهای گرگورین به شمار می‌آید، هرچند بعضی محققان موسیقی را اعتقاد بر آن است که آوازهای گرگورین بعد از سده یازدهم رواج یافت

هر چه هست، و هر چقدر برای گوش ناآشنا خسته کننده و کسالت آور ممکن است باشد، بسیار زیبا و با ابهت است آوازهای گرگورین. نمونه‌هایی از این آوازها را بشنوید

Allelulia for the Third Christmas Mass (Hypodorian) 1.39Mb 3:02Mins
Introit for the First Sunday in Advent (Hypomixolydian) 1.77Mb 3:52Mins

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: