شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۵

شاکونا

تا قرن پانزدهم به انتها رسد، امپراطوری مسیحی اسپانیا چنین اراده کرد که مرزهایش را گسترش دهد، تا پادشاهان بعدی این سرزمین راست بگویند که آفتاب در ملکشان غروب نمی‌کند. و بدین سان بود که به مسلمان نشینهای جنوبی تاختند، و دیر نپایید که به جزایر قناری و حتی دنیای نو تاختند

و این دوران شهدآگین گسترش، هرگز فراموش نمی‌توان کرد، همزمان بود با تلخ‌ترین دوره انحصار مذهبی در تاریخ بشری، انکیزیسیون. اما، در همین چهل توی جهل حاکمان دین‌زده، هنر و موسیقی به حیات جاوید ادامه داد، تا جایی که زیباترین قصه‌ها و آهنگها از این دوران به‌جا ماند، با ردهایی از فرهنگهای ملتهای مغلوب، چنان که در بیشترین صفحه‌های تاریخ انسان دیده شده، که زمینی تسخیر شده، فرهنگی نه. اگر هم شده، پنج روزی نگذشته که گویی گلی بوده پنهان زیر برف، اکنون سر برآورده

باری، بشنوید کوتاه حکایتی از این موسیقی زیبای اسپانیای قرون وسطی، با رگه‌هایی از ملودیهای فلامنکو و کولی اندلوزی، با سازهایی غریب از دوره رنسانس

Gran Chacona, 2:44 Mins. 670 Kb
La Perra Mora, 2:47 Mins. 680 Kb
Villano, 2:47 Mins 680 Kb

2 نظر

Blogger DoNafar نوشته

بسیار لذت بردم. ممنون

۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ساعت ۱۲:۳۵  
Blogger Dalva نوشته

Farya,


Very interesting musical stile. It makes one think about the similarities to Persian music, no?

۱۹ مهر ۱۳۸۵، ساعت ۵:۰۵  

ارسال یک نظر

خانه

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: