دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۴

شوپن

فردریک فرانسوا شوپن، شاعر پیانو، صد و نود و شش سال پیش در چنین روزی متولد شد

برای خواندن زندگینامه او به وبلاگ انگلیسی رجوع کنید

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: