پنجشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۴

خبرنگاران بدون مرز

گروه مدافع مطبوعات، موسوم به خبرنگاران بدون مرز، چهارمین گزارش سالانه خود را در مورد آزادی مطبوعات در 167 کشور منتشر کرد
در اين گزارش، ایالات متحد بيست رتبه تنزل کرده و به رديف چهل‌وچهارم رسيده‌است، که بيشتر ناشی از زندانی‌شدن جوديت ميلر خبرنگار نيويورک تايمز، و لطمه وارد شده به حرمت پنهان نگاه‌داشتن منبع خبر در نتيجه اقدام قوه قضائيه بوده است. کانادا نيز با چند درجه تنزل به رديف بيست‌ويکم تنزل کرده، که تضعيف حرمت پنهان نگاه‌داشتن منبع خبرموجب آن بوده‌است. کشورهای دانمارک، فنلاند، ايرلند، نروژ، و هلند در شمال اروپا، امسال در راس شاخص آزادی مطبوعات قرار گرفته اند
لبنان که معمولا در شاخص معرف وضعيت آزادی مطبوعات منطقه در رديفهای بالا بود، با پنجاه درجه تنزل در دو سال گذشته به رديف صدوهشتم تنزل کرده که قتل سمير کثير ژورناليست، در ماه ژوئن، يکی از عوامل اصلی آن است. این گزارش مي‌گويد ايران که در رديف صدوشصت‌وچهارم قرار دارد، کماکان بدترين کارنامه را در منطقه ارائه مي‌دهد، که زندانی بودن هفت ژورناليست و آزادی مشروط چهار ژورناليست ديگر از جمله عوامل موثر در داشتن چنين کارنامه‌ای است. خبرنگاران بدون مرز مي‌گويند عربستان سعودی و ليبی کماکان از طريق وسایل ارتباط جمعی دولتی گردش اطلاعات و اخبار را در کنترل دارند، و وضعيت در مصر با حمله‌هایی به ژورناليستها بدتر شده‌است. کره شمالی در آخرين رديف اين فهرست صدوشصت وهفت کشوری قرار دارد

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: