شنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۴

فوگ بزرگ

خانم هدر کاربو، کتابدار یک کتابخانه، در گردگیری قفسه‌های کتاب، دستنوشته‌ای از نتهای نسخه پیانویی کوارتت "فوگ بزرگ" بتهوون را پیدا کرد
این دستنوشته هشتاد صفحه‌ای، بیشتر با جوهر قهوه‌ای نوشته شده و مانند همه کارهای بتهوون، در بسیاری جاها خط‌خوردگیها و تصحیحات زیاد دارد. این اثر از آخرین کارهای بتهوون و مربوط به زمانی است که آهنگساز کاملا ناشنوا بوده‌است. گفته می‌شود این گنجینه گرانبها در حدود 115 سال مفقود بوده و کسی از جای آن خبر نداشته‌است
منبع خبر: نیویورک تایمز

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: