شنبه، مهر ۰۹، ۱۳۸۴

دکتر بنی احمد نقاش

تا حالا نمی دانستم دکتر بنی احمد، مدیر دبستانم، نقاش هم هست. با آن خط فوق زیبا - که به ما هم تعلیم می داد - باید حدس می زدم
این نقاشی یا طرح را در دوره مجله سخن، شماره 6 آبان 1322 در کتابخانه وست ونکوور دیدم . سوای این داستان، به گنجینه عجیبی دست پیدا کرده ام: مجله ای با مدیر مسؤولی پرویز ناتل خانلری، و سر دبیری احمد بیرشک. و البته چه نویسندگانی: صادق هدایت، سعدی حسنی و اسمهایی دیگر همه در همین ردیف

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: