دوشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۴

پسرای کوچه پشتی

شنبه شب، گروه پسرای کوچه پشتی1 دراستاديوم جنرال موتورز کنسرت داشتند. چه قيامتی بود از جوانان علاقه‌مند بماند. فقط ليموهايی را که در کوچه پشتی منتظر صاحبان بودند تماشا کنيد

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: