دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۴

ویولن قرمز

به همه دوستداران موسیقی و سینما توصیه می کنم فیلم ارزشمند ویولن قرمز را ببینند، و اگر دیده اند دوباره و چند باره، و به خصوص توجه کنند به صحنه هایی که در جست و جوی خانه به خانه در شانگهای، ویولنها و همه سازهای غربی به آتش کشیده می شوند

1 نظر

Blogger Saeed Attarzadeh نوشته

I have seen this film about 4 months ago ... it is a great film , an special violin with an special destiny

۲۶ مرداد ۱۳۸۴، ساعت ۶:۴۶  

ارسال یک نظر

خانه

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: