شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۴

کریم امامی

عجیب است، باز هم باید از کوچ همیشگی یکی دیگر از بزرگان هنر و ادب فارسی بنویسم، عجیب تر، این یک هم متولد 1930
کریم امامی، نویسنده و مترجم نامدار، صبح امروز شنبه نهم ژوئیه در گذشت. امامی ابتدا در دانشگاه تهران به تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت و سپس راهی ایالات متحد شد تا در دانشگاه مینه سوتا به تحصیل ادامه دهد. مجموعه مقاله های او در کتاب "از پست و بلند ترجمه" بسیار خواندنی است و ترجمه او از رمان معروف فیتز جرالد "گتسبی بزرگ" از بهترین ترجمه های سالهای اخیر است
کریم پس از 1357 با کمک همسرش گلی امامی یک انتشاراتی و کتاب فروشی کوچک با نام زمینه تاسیس کرد. از او دو دختر باقی مانده اند

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: