دوشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۴

تصحیح

مثل این که باز هم گاف دادم. دوستی که سالها پیانیست اصلی تالار رودکی بوده و هم رهبر گروه کر، تذکر داد که ظرفیت تالار حدود 900 نفر است و نه آن "به زحمت 600 نفر" که من نوشتم
از این دوست خوبم، رامین جمالپور، ممنونم، و راست بگویم، افتخار می کنم که چنین دوستانی دارم. درضمن دعوت می کنم از وب سایت رامین دیدن کنید و از شنیدن نمونه های آثارش و هم دیدن تابلوهای زیبایش لذت ببرید. از رامین بیشتر خواهم نوشت

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: