شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۴

سیب آدم

ونکوور بهشت است، به باور من، ولی آدم سیب خورده و حوای سیب چین هم به وفور در آن یافت می شود
عکس زباله گردی را در کوچه پشتی دفتر کار من می بینید که با چه تخصص حیرت آوری روی لبه ظرف زباله دوتا شده تا بلکه بطری خالی بیابد و به ده سنت به فروشگاهها بدهد . چند بطری باید پیدا کند تا به حداقل دستمزد در این استان یعنی ساعتی 8 دلار برسد

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: