شنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۴

روز وست ونکوور

اولین شنبه ماه ژوئن روز وست ونکوور است
شهر وست ونکوور در سال 1912 در چنین روزی به طور رسمی تشکیل شد. به همین مناسبت هر سال از 9 تا 11 صبح کارناوالی در خیابان اصلی شهر، مارین درایو، به راه می افتد و بعد مراسم جشن در پارک امبل ساید با برپایی غرفه های موسیقی و رقص، بازارچه ها، و هم انواع خوردنی و نوشیدنی تا 4 بعداز ظهر ادامه می یابد. البته بد نیست توضیح دهم مقصود از انواع نوشیدنی فقط آبجو و شراب علاوه بر غیر الکلیهاست، آن هم در قسمتهایی خاص که با حصار از بقیه پارک جدا شده و ورود زیر 19 ساله به آن اجازه داده نمی شود. حتما می دانید که در این دیار نوشیدن الکل در سطح شهر ممنوع است و حتی مشروب خریده شده را فقط باید در صندوق عقب حمل کرد، که اگر نه مجازاتهای سنگین دارد. این هم از مظاهر شهر نشینی 90 ساله و تازه به دوران رسیدگی، در قیاس با تمدن 2500 ساله ما

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: