یکشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۴

سر سیمون رتل

سیمون رتل، مدیر هنری و رهبر فیلارمونیک برلن، در سال 1955 در لیورپول انگلستان متولد شد. در آکادمی سلطنتی موسیقی لندن به تحصیل پرداخت. به زودی بر سکوی رهبری ارکسترهای بزرگ لندن چون فیلارمونیا و فیلارمونیک لندن قرار گرفت
در سال 1980 به مشاوره هنری ارکستر سنفونیک بیرمنگام منصوب شد و بعد در 1990 به مدیری هنری این ارکستر ارتقا یافت که تا سال 1998 دوام یافت. در دوران تصدی این پست، ارکسترهایی طراز اول را از قبیل فیلارمونیک بوستن و ارکستر فیلادلفیا و به خصوص فیلارمونیک وین رهبری کرد و در ماه مه 2002 یک دوره کامل سنفونی های بتهوون را ضبط کرد
رتل در کار ضبط با شرکت ای ام آی همکاری دارد و تنها 60 سی دی با ارکستر سنفونیک بیرمنگام برای این شرکت ضبط کرده است. در سال 1993 به پاس خدمات هنری، از علیاحضرت ملکه عنوان سر دریافت کرد و از ژوئن 1999 به مدیری هنری و رهبری فیلارمونیک برلن رسید، دو افتخار بزرگ اجتماعی و هنری

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: