سه‌شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۴

فیلارمونیک برلن

شاید خیلیها هنوز ندانند که چه کسی بر مسند هربرت فون کارایان تکیه زده است. چه سخت است حفظ میراث اسطوره ها... آبادو پس از 12 سال ایستادن بر سکوی کارایان، نتوانست استحکام آن را حفظ کند. شاید وقتی این سکو را ترک کرد نظری به این اندرز قدیمی داشت که در جمع عادی عالی بودن بهتر است از متوسط تلقی شدن درجایگاه نخبگان. هنوز ضبط فوق عالی کلادیو آبادو با فیلارمونیک وین از سنفونی ششم چایکوفسکی از خاطرها نرفته است
سر سیمون رتل، جوان 50 ساله انگلیسی، پس از کناره گیری آبادو از فیلارمونیک برلن در 23 ژوئن 99 با رای نوازندگان به رهبری ارکستر و مدیری هنری آن رسید، و در 7 سپتامبر 2002 نخستین کنسرت خود را به عنوان ششمین مدیر این ارکستر 120 ساله برگذار کرد
در مورد او بیشتر خواهم نوشت

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: