سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۴

تبلیغات اتنخاباتی

تبلیغات انتخاباتی در دنیای متمدن را ببینید. یک عده از پیر و جوان و خانم و آقا در چمنهای کنار خیابانها می ایستند و با عابران و رانندگان بای بای می کنند! نه پوسترهای زشتی در کار است که 666 تا یک شکل کنار هم چسبانده شوند، و نه دیوارها و پستهای برق و احیانا تابلوهای راهنمایی کثیف می شوند

عکس مربوط است به انتخابات دولت استان بریتیش کلمبیا

1 نظر

Blogger nasser نوشته

سلام. يه جورايي شد كه اين بار حرف بزنم. البته حرف كه نه. هيچوقت حرفي براي گفتن نيست. مگر آنكه با گوش جان شنيده شود. و در دنياي مجازي اينترنت . نميدانم. به هر حال اينجا برايم غريبهه نيست. به كسي تعلق دارد كه سالهاي جوانيمان را به گونه اي با هم سروديم. و اما آنچه من را بر آن داشت تا بنويسم. اولا" اين عدد 666 انتخابش اتفاقي است يا آنكه منظور همان است كه من با عقل ناقص خود يافتم. اگر اتفاقي است كه هيچ. اگر نه و منظور همان است كه من و تو ميدانيم بايد چيزي را بگويم. و آن اينكه براي انتخابات از هر نوع و روشي كه باشد كمي بايد منصف تر بود. تمرين دموكراسي از اين روزنها امكان پذير است. بايد تقويتش كرد. ميدانم كه خواهي گفت " يك جوانه ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند"(اخوان ثالث) و من خواهم گفت :" بنگر جوانه ها را- آن ارجمندها را-كان تار و پود چركين باغ عقيم ديروز اينك جوانه آورد."(شفيعي كدكني).

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ساعت ۶:۱۹  

ارسال یک نظر

خانه

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: