یکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۴

استفاده از لحظه ها

بیشترین وبهترین استفاده لحظه ای، از کمترین امکانات

چندی است دارند ورودی کتابخانه محل (وست ون مموریال) را بزرگ می کنند (قلمبه سلمبه آن می شود تعریض)، چنان که در عکس می بینید، دیوارهای موقت کارگاه را در اختیار بچه ها گذاشته اند تا روی آنها نقاشی کنند. البته آن طورکه بنده دیدم بزرگ ترها هم مشغول بودند! اما آنچه در عکس دیده نمی شود، قدری آن طرف تر (پشت عکاسباشی) یک خانم از کارمندان کتابخانه روی زمین بساطی پهن کرده و از سطلها و قوطیهای بزرگ رنگ در ظرفهای کوچک می ریزد و با قلم مو و روپوش نایلونی در اختیار بچه ها (و بزرگها) قرار می دهد. و باز در تصویر نیست که در دالان ورودی کتابخانه هم یک خانم دیگر به بچه ها شیرینی و آب پرتقال می دهد تا حلاوت روز شنبه کودکان کامل شود

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: