پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۴

نور

این هم یک نقاشی تمام کامپیوتری کار همسرم. اسم آن را "نور" گذاشته. به دید غیر کارشناسی من کار قشنگی به نظر رسید که مثل کارهای آبرنگ اوست. اندازه تصویر 8.5 × 11 اینچ است. ما هم بالاخره اینچی شدیم

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: