پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۴

روز مبارزه با سرطان سینه

این جا برای هر امری (از خیر و شر) روزی هست. از جمله روز مبارزه با سرطان سینه، که دهم مه بود، و نشانه اش گلی که بر سینه ام دیده می شود، و اصلا فرق ندارد که مردی یا زن، کوچکی یا بزرگ، به هر حال داشتن این گل نشان از هم بستگی ات دارد، و نه مثل ایران بهانه ای برای خندیدن و تمسخر دوستان

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: