چهارشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۶

ولنتاین مبارک


به زبان کانادایی
Happy Valentine’s day

به زبان ایرانی- کانادایی
ولنتاین مبارک

به زبان شیرین فارسی
روز شکوهمند والانتین بر همه دلدادگان عالم خجسته باد

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: